Pärele bei d’Sei (2008)

So lauschter emol!
mat der post heem
kafen op itunes

 

1.     Wiëssel mol d’Scheiw 4:32
2.     Ai Podjolsk 3:25
3.     Wann d’Cannabis grouss sinn 3:50
4.     De leschte Slow 4:41
5.     Diskothéik 4:06
6.     Kiermes a mengem Duerf 3:59
7.     Futtis Loscht (live) 5:14
8.     Assabëssenjazzy 0:40
9.     Al Kollegen 5:08
10.          Bassdebekifft? 5:39
11.          Vum Herrgott e Kuss 3:47

Komponéiert, geschriwwen, opgeholl a produzéiert vum Serge Tonnar, tëscht März a Mee 2008
Gemëscht vum Metzlesch Misch (Mike Butcher) am Roll Studio um Cents Gemeeschtered vum Alan Ward zu Bréissel bei Electric City

Biller an Ausluëgt vum Claude Grosch

Eng Kopdroduktioun vu MASKéNADA an zwerschtomat