Fest vun der Heemecht

Benefizconcert
Musiker fir den Dialog tëscht de Kulturen

20:00 – D’Cojellico’s Jangen
21:00 – De Läb
22:00 – Serge Tonnar & Legotrip

De Besuch um Beneficeconcert, engem richtege “Fest vun der Heemecht” ënnerstëtzt den 2015 gegrënnte Veräin “Mir wëllen iech ons Heemecht weisen”.
Déi 3 Gruppen droen, jiddereen op seng ganz eege Manéier, op Lëtzebuergesch zum Dialog tëschent de Kulturen bäi.