Fest vun der Heemecht

03/11/2018 @ 7:00 pm – 11:30 pm –

20:00 – D’Cojellico’s Jangen
21:00 – De Läb
22:00 – Serge Tonnar & Legotrip